Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

ARADI ÓVODA– CSÁNYI ÉS POZSONYI TAGÓVODA

2020/2021. NEVELÉSI ÉV

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Költségvetési szerv alapítója, jogutódja:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

 1. Budapest, István út 14.

 

Költségvetési szerv fenntartója, irányító szerve:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Budapest, István út 14.

 

Aradi Óvoda elérhetőségei:

Cím: 1043 Budapest Aradi u. 9.

Tel/fax: 06/1 3697839

e-mail: info@aradiovoda.ujpest.hu

OM azonosító: 034295

Elérhetőség a fenti címen és telefonon.

 

Három egységből álló szervezet, felépítése az SZMSZ-ben.

Aradi Óvoda 1043. Budapest Aradi u. 9.

Csányi Tagóvoda 1043. Budapest Csányi L. u. 30

Pozsonyi Tagóvoda 1043. Budapest Mártírok útja 1.

 

Intézményvezető: Kalocsai Zsuzsanna

Tel/fax: 06/1 3697839

e-mail: info@aradiovoda.ujpest.hu

Elérhető: telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján.

 

Vezető helyettes: Kövi Mária Emília

Tel/fax: 06/1 3697839

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

Vezető helyettes: Bőszné Stofán Monika

Tel/fax: 06/1 3697839

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

 

Tagóvoda vezető (Csányi Tagóvoda): Radáné Barna Márta

Tel/fax: 06/1 3890359

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

Tagóvoda vezető (Pozsonyi Tagóvoda): Szökrön Anita

Tel/fax: 06/1 3690188

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

Az Aradi Óvoda- Csányi és Pozsonyi Tagóvoda fenntartója, működtetője:

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat

 1. Bp. István út 14.

 

Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:

– óvodás gyermekek személyes adatai

– közalkalmazotti nyilvántartás

– törzskönyv

 

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi törvény betartásával történik.

 

 

Különös és egyedi közzétételi lista

 

 1. a) A beiratkozás ideje:

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat hirdetménye alapján

 

 1. b) Az intézményben fizetendő térítési díj:

 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj 675.-Ft/nap/fő (diétás: 776 Ft/nap/fő)

 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

A GYERMEKÉTKEZTETÉS SORÁN AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 100%-ÁT NORMATÍV KEDVEZMÉNYKÉNT INGYENESEN – KELL BIZTOSÍTANI:

1) A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSBAN VAGY ÓVODAI NEVELÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEK UTÁN ABBAN AZ ESETBEN, HA

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 3. c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 4. e) nevelésbe vették.
 5. f ) “A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.”  (2019-ben 128. 811 forintot) Nyilatkozat

 

 1. c) Az óvoda nyitva tartási rendje, az óvodai nevelési év:

 

Az intézmény nyitvatartási ideje: 12 óra (reggel 6.00-tól délután 18.00-ig).

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú személy viheti el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.

Az óvodák nyáron 5 hétig tartanak zárva a fenntartó rendelkezése és engedélye alapján. Üzemeltetési szünet alatt történik a szükség szerinti felújítás, karbantartás, nagytakarítás.

 

A nevelés nélküli napok várható időpontjai (a fenntartó engedélyével – egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg):

A szülőket a várható időpontokról 1 hónappal, de legkésőbb 2 héttel előbb tájékoztatjuk. Ezeken a napokon igény szerint ügyeletet biztosítunk. Az ügyeleti igényeket írásban összesítjük.

 

 1. d) Ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik (Részletes tervezésük a csoportnaplókban.).

 

 1. e) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

– Házirend Házirend 2020

– Panaszkezelési Szabályzat Letöltés

– Pedagógiai Program,

– Helyi Óvodai program Letöltés

– Éves Munkaterv,

– SZMSZ Letöltés

– A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata Letöltés

– Intézményi ellenőrzés értékelése: Letöltés

– Vezetői ellenőrzés értékelése: Letöltés

 

A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk.

A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratáskor – minden szülő számára átadásra kerül, illetve megtekinthető a vezető irodájában és a csoportokban.

 

 1. f) Óvodapedagógusok száma:

Az Aradi Óvoda- Csányi és Pozsonyi Tagóvoda óvodapedagógusainak száma: 29 fő

ebből:

Aradi Óvoda: 16 fő óvodapedagógus + 1 fő Intézményvezető pedagógus

– Csányi Tagóvoda: 6 fő

– Pozsonyi Tagóvoda: 6 fő

 

g.) Dajkák száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda dajkáink száma: 14 fő

ebből:

– Aradi Óvoda: 8 fő dajka + 2 fő kisegítő

– Csányi Tagóvoda: 3 fő dajka + 1 fő kisegítő

– Pozsonyi Tagóvoda: 3 fő + 1 fő kisegítő

 

h.) Pedagógiai asszisztensek száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda asszisztenseink száma: 5 fő

ebből:

– Aradi Óvoda: 3 fő

– Csányi Tagóvoda: 1 fő

– Pozsonyi Tagóvoda: 1 fő

 

 1. i) Óvodai csoportok száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda csoportjainak száma: 14 csoport

ebből:

– Aradi Óvoda: 8 csoport

– Csányi Tagóvoda: 3 csoport

– Pozsonyi Tagóvoda: 3 csoport

 

 1. j) Az óvodai férőhelyek száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda férőhelyeinek száma: 375 fő

ebből:

– Aradi Óvoda: 200 fő

– Csányi Tagóvoda: 75 fő

– Pozsonyi Tagóvoda: 75 fő

 

A köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló tájékoztatás

GyVS tájékoztató

 

Közzétételi lista felülvizsgálata szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, a statisztikai jelentés megküldését követő tizenöt napon belül történik.