Közzétételi lista

Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

ÚJPESTI ARADI ÓVODA

2021/2022. NEVELÉSI ÉV

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Költségvetési szerv alapítója, jogutódja:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

 • Budapest, István út 14.

 

Költségvetési szerv fenntartója, irányító szerve:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

 • Budapest, István út 14.

 

Újpesti Aradi Óvoda elérhetőségei:

Cím: 1043 Budapest Aradi u. 9.

Tel/fax: 06/1 3697839

e-mail: info@aradiovoda.ujpest.hu

OM azonosító: 034295

Elérhetőség a fenti címen és telefonon.

 

Három egységből álló szervezet, felépítése az SZMSZ-ben.

Székhely:

Újpesti Aradi Óvoda 1043 Budapest, Aradi u. 9.

Telephelyek:

Újpesti Aradi Óvoda Csányi Tagóvodája 1043 Budapest, Csányi L. u. 30

Újpesti Aradi Óvoda Pozsonyi Tagóvodája 1043 Budapest, Mártírok útja 1.

 

Intézményvezető: Bőszné Stofán Mónika

Tel/fax: 06/1 369-7839

e-mail: info@aradiovoda.ujpest.hu

Elérhető: telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján.

 

Intézményvezető helyettes: Kövi Mária Emília

Tel/fax: 06/1 3697839

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

Intézményvezető helyettes: Simai-Iván Ildikó

Tel/fax: 06/1 3697839

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

Tagóvoda vezető (Csányi Tagóvoda): Radáné Barna Márta

Tel/fax: 06/1 3890359

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

Tagóvoda vezető (Pozsonyi Tagóvoda): Szökrön Anita

Tel/fax: 06/1 3690188

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

Az Újpesti Aradi Óvoda fenntartója, működtetője:

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat

 • Budapest, István út 14.

 

Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:

– óvodás gyermekek személyes adatai

– közalkalmazotti nyilvántartás

– törzskönyv

 

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi törvény betartásával történik.

 

 

Különös és egyedi közzétételi lista

 

 1. a) A beiratkozás ideje:

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat hirdetménye alapján

 

 1. b) Az intézményben fizetendő térítési díj:

 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj 675.-Ft/nap/fő (diétás: 776 Ft/nap/fő)

 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

A GYERMEKÉTKEZTETÉS SORÁN AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 100%-ÁT NORMATÍV KEDVEZMÉNYKÉNT INGYENESEN – KELL BIZTOSÍTANI:

1) A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSBAN VAGY ÓVODAI NEVELÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEK UTÁN ABBAN AZ ESETBEN, HA

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 3. c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 4. e) nevelésbe vették.

f ) “A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.”  (2022.jan.1-től a 172900 forintot) Nyilatkozat

 

 1. c) Az óvoda nyitva tartási rendje, az óvodai nevelési év:

 

Az intézmény nyitvatartási ideje: 12 óra (reggel 6.00-tól délután 18.00-ig).

A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú személy viheti el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.

Az óvodák nyáron 5 hétig tartanak zárva a fenntartó rendelkezése és engedélye alapján. Üzemeltetési szünet alatt történik a szükség szerinti felújítás, karbantartás, nagytakarítás.

 

A nevelés nélküli napok várható időpontjai (a fenntartó engedélyével – egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg):

A szülőket a várható időpontokról 1 hónappal, de legkésőbb 2 héttel előbb tájékoztatjuk. Ezeken a napokon igény szerint ügyeletet biztosítunk. Az ügyeleti igényeket írásban összesítjük.

 

 1. d) Ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik (Részletes tervezésük a csoportnaplókban.).

 

 1. e) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

– Házirend Letöltés

– Panaszkezelési Szabályzat Letöltés

– Pedagógiai Program,

– Helyi Óvodai program Letöltés

– Éves Munkaterv Letöltés,

– SZMSZ Letöltés

– A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata Letöltés

– Intézményi ellenőrzés értékelése Letöltés

– Vezetői ellenőrzés értékelése Letöltés

 

A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk.

A Házirend egy példánya – az óvodás gyermek beíratáskor – minden szülő számára átadásra kerül, illetve megtekinthető a vezető irodájában és a csoportokban.

 

 1. f) Óvodapedagógusok száma:

Az Újpesti Aradi Óvoda óvodapedagógusainak száma: 27 fő

ebből:

Aradi Óvoda: 13 fő óvodapedagógus + 1 fő óvodapszichológus + 1 fő intézményvezető pedagógus

– Csányi Tagóvoda: 6 fő

– Pozsonyi Tagóvoda: 6 fő

 

 1. g) Dajkák és konyhai kisegítők száma:

Az Újpesti Aradi Óvoda dajkáinak és konyhai kisegítőinek száma: 14+4 fő

ebből:

– Aradi Óvoda: 8 fő dajka + 2 fő konyhai kisegítő

– Csányi Tagóvoda: 3 fő dajka + 1 fő konyhai kisegítő

– Pozsonyi Tagóvoda: 3 fő + 1 fő konyhai kisegítő

 

 1. h) Pedagógiai asszisztensek száma:

Az Újpesti Aradi Óvoda pedagógiai asszisztenseinek száma: 5 fő

ebből:

– Aradi Óvoda: 3 fő

– Csányi Tagóvoda: 1 fő

– Pozsonyi Tagóvoda: 1 fő

 

 1. j) Óvodatitkárok száma:

Az Újpesti Aradi Óvoda óvodatitkárainak száma: 2 fő

ebből:

– Aradi Óvoda: 1 fő

– Csányi Tagóvoda + Pozsonyi Tagóvoda: 1 fő

 

 1. k) Gondnokok száma:

Az Újpesti Aradi Óvoda gondnokainak száma: 3 fő

ebből:

– Aradi Óvoda: 1 fő

– Csányi Tagóvoda: 1 fő

– Csányi Tagóvoda: 1 fő

 

 1. i) Óvodai csoportok száma:

Az Újpesti Aradi Óvoda csoportjainak száma a 2021/22-es nevelési évben: 13

(zárójelben az Alapító Okirat szerinti csoportszám szerepel – összesen 15 csoport)

ebből:

– Aradi Óvoda: 7 csoport (8 csoport)

– Csányi Tagóvoda: 3 csoport (4 csoport)

– Pozsonyi Tagóvoda: 3 csoport (3 csoport)

 

 1. j) Az óvodai férőhelyek száma:

Az Újpesti Aradi Óvoda férőhelyeinek száma a 2021/22-es nevelési évben 325 fő

(zárójelben az Alapító Okirat szerinti létszám szerepel – összesen 375 fő)

ebből:

– Aradi Óvoda: 175 fő (200 fő)

– Csányi Tagóvoda: 75 fő (100 fő)

– Pozsonyi Tagóvoda: 75 fő (75 fő)

 

A köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló tájékoztatás

GyVS tájékoztató

 

 

 

 

 

 

Közzétételi lista felülvizsgálata szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, a statisztikai jelentés megküldését követő tizenöt napon belül történik.